Aktualnościplakat kongresowy


III Kongres

W dniach 22-24 września 2008 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbył się III Kongres Mediewistów Polskich. Hasło przewodnie kongresu: Polska i Europa w średniowieczu - przemiany strukturalne. Tematyka Kongresu: człowiek - między biologią i historią; średniowieczna wizja świata - jedność czy różnorodność (idee i teksty); dynamika przemian społecznych i religijnych; podmioty i przedmioty w badaniach historycznych; mechanizmy władzy, normy i wzorce kulturowe. Kongres dobiegł końca. Dziękujemy za udział wszystkim referentom, moderatorom i pozostałym uczestnikom.
( plakat kongresowy ) ( program .doc ) ( program .pdf ) ( plan miasta )

Organizatorzy

Stały Komitet Mediewistów Polskich i łódzkie środowisko mediewistyczne: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny UŁ, Wydział Prawa UŁ, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Miasta Łodzi, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Łodzi.
( opis na Mediewistyka.net )

Materiały kongresowe

Uwaga! Teksty do druku nie mogą przekraczać 21 stron objętości (licząc łącznie z ewentualnymi ilustracjami i aneksami). Czcionka 12, a odległości między liniami - 1,5 wiersza.

Zdjęcia

Za sprawą studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ, którzy wytrwale wspierali organizatorów podczas trwania Kongresu, zostały opublikowane w Internecie pierwsze zdjęcia dokumentujące przebieg obrad. Dziękujemy i zachęcamy do ich obejrzenia.
( galeria zdjęć z Kongresu )


Stronę opracowali Tomasz Pietras i Jakub Lutosławski w 2008 roku